• Рапоред наступа на такмичењу "Клавитас"

  Распоред такмичења "Клавитас" у одељку "Вести"

   

   

   

   

   

   

   

  КЛАВИТАС

                                        РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА                                     

  СУБОТА, 25. МАЈ 2019.

   

  08:30 – 10:00     ТОНСКЕ  ПРОБЕ (2. КАТЕГОРИЈА) 

  10:00 -  10:50     ТАКМИЧЕЊЕ  2. КАТЕГОРИЈА

  1. Вања Митровић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  2. Нина Радивојевић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  3. Теодора Митровић – МШ „Стеван Мокрањац” Пожаревац
  4. Теодора Маленовић – МШ „Стеван Мокрањац” Пожаревац
  5. Теодра Цревар – МШ „Невена Поповић“ Гроцка
  6. Василије Стојановић – МШ „Мокрањац“ Београд
  7. Јана Јеленић – МШ „Владимир Ђорђевић“ Алексинац

  10:50 -  11:30    ПАУЗА (ЖИРИРАЊЕ)

                                 ТОНСКЕ ПРОБЕ (1. КАТЕГОРИЈА)

  11:30 – 12:10    ТАКМИЧЕЊЕ  1. КАТЕГОРИЈА

  1. Лука Гигић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  2. Нађа Поповић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  3. Даница Блаћанин – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  4. Мина Карамановић – МШ „ Коста Манојловић” Смедерево
  5. Ема Милићевић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  6. Ружица Бајић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  7. Катарина Скокић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  8. Маша Кајић – МШ „Др Милоје Милојевић“ Крагујевац
  9. Срна Стајић - МШ „Ватрослав Лисинси” Београд

   

  12:10 -  12:45    ПАУЗА (ЖИРИРАЊЕ)

                                  ТОНСКЕ ПРОБЕ (3. и  4. КАТЕГОРИЈА)

  12:45 -  13:25    ТАКМИЧЕЊЕ  3. КАТЕГОРИЈА

  1. Барабара Будимлић – МШ „Невена Поповић“ Гроцка
  2. Хелена Долашевић – МШ „Невена Поповић“ Гроцка
  3. Мила Симић – МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  4. Јања Велебит– МШ „Коста Манојловић” Смедерево

   

   

  13:25 – 13.35   ТАКМИЧЕЊЕ  4. КАТЕГОРИЈА

  1. Богдан Милошевић – МШ „Јован Бандур“ Панчево

  13:35 – 14:00   ПАУЗА  (ЖИРИРАЊЕ)

                                 ТОНСКЕ ПРОБЕ (13, 14. и 16. КАТЕГОРИЈА)

  14:00 – 14:15    ТАКМИЧЕЊЕ  13. КАТЕГОРИЈА

  1. Предраг Лазић – МШ „Коста Манојловић“ Смедерево
  2. Мила Ивић – МШ „Коста Манојловић“ Смедерево
  3. Александра Коралија – МШ „Коста Манојловић“ Смедерево

  14:15 -  14:25     ТАКМИЧЕЊЕ  14. КАТЕГОРИЈА

  1. Давид Лазаревић – МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац

  14.25 – 14.35      ТАКМИЧЕЊЕ  16. КАТЕГОРИЈА

  1. Богољуб Живановић – МШ „Коста Манојловић“ Смедерево

  14:35  – 15:30     ПАУЗА (ЖИРИРАЊЕ)

                                   ТОНСКЕ ПРОБЕ (5. и 6. КАТЕГОРИЈА)  

  15:30 – 16.45       ТАКМИЧЕЊЕ  5. КАТЕГОРИЈА

  1.                               Јован Милетић – МШ „Јован Бандур“ Панчевo

       2 .   Кристијана Дел Бјанко - МШ „Коста Манојловић” Смедерево

  1.      Наталија Скокић - МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  2.   Ленка Станојевић - МШ „Коста Манојловић” Смедерево
  3. Јована Милетић – МШ „Јован Бандур” Панчево
  4. Ника Лујић -  МШ  „Ватрослав Лисински” Београд

          

  16:45 – 17:00       ТАКМИЧЕЊЕ 6. КАТЕГОРИЈА

  1. Петар Николић – МШ „Стеван Христић“ Младеновац

  17:00                       ЖИРИРАЊЕ

   

   

   

   

   

  КЛАВИТАС

                                        РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА                                     

  НЕДЕЉА, 26. МАЈ 2019.

   

  08:30 – 10:00   ТОНСКЕ ПРОБЕ (18, 7. и  8. КАТЕГОРИЈА)

  10:00 – 10:20   ТАКМИЧЕЊЕ  18. КАТЕГОРИЈА

  1. Клавирски дуо:  Лаура Живановић и Невена Антић

      - МШ „Коста Манојловић” Смедерево

  1. Клавирски дуо:  Доротеа Алијевић и Јована Хаџи Пурић

         - МШ „Коста Манојловић“ Земун

  1.     Клавирски дуо:   Вера Станић  и  Лена Марјановић

          - МШ „Стеван Мокрањац” Пожаревац

  10:20 – 10:45    ПАУЗА (ЖИРИРАЊЕ)

                                  ТОНСКЕ ПРОБЕ (7. и  8. КАТЕГОРИЈА)

  10:45 – 10:55 ТАКМИЧЕЊЕ 2. КАТЕГОРИЈА

  1. Нина Цинцаревић – МШ „ Fortepiano“ Ниш

  10:55 – 11.25     ТАКМИЧЕЊЕ  7. КАТЕГОРИЈА

  1. Тијана Костић – МШ „Милоје Милојевић“ Крагујевац
  2. Марија Симић - МШ „Коста Манојловић” Смедерево

  11:25 – 11:45     ТАКМИЧЕЊЕ  8. КАТЕГОРИЈА

  1. Павле Добић – МШ „Стеван Мокрањац“ Краљево

  11:45 – 12:15     ПАУЗА (ЖИРИРАЊЕ)

                                     ТОНСКЕ ПРОБЕ (9. и 10. КАТЕГОРИЈА)

   

   

  12:15 – 12.45      ТАКМИЧЕЊЕ  9. КАТЕГОРИЈА

  1. Анђела Цакић – МШ „Станислав Бинички“ Лесковац
  2. Филип Цинцаревић – МШ Ниш

   

  12:45 – 13:15     ТАКМИЧЕЊЕ  10. КАТЕГОРИЈА

  1. Лука Јездимировић – МШ „Михаило Вукдраговић“ Шабац

  13:15 – 14:00    ПАУЗА (ЖИРИРАЊЕ)

                                  ТОНСКЕ ПРОБЕ (11. КАТЕГОРИЈА)

  14:00 – 16.40     ТАКМИЧЕЊЕ  11. КАТЕГОРИЈА

  1. Никола Радић – Музичка академија Универзитет у Источном Сарајеву
  2. Ирина Петковић – Факултет уметности у Нишу
  3. Ивана Бабовић – Факултет уметности у Нишу
  4. Сањин Јаковљевић – Факултет музичке уметности Београд

   

  16:40                      ЖИРИРАЊЕ

  Објављено: 19.05.2019
 • Клавитас пријава

  Пријаву у електронском облику за такмичење "Клавитас" можете преузети са странице Такмичења - Клавитас.

  Објављено: 06.05.2019
 • Клавитас Пропозиције

  Такмичење "Клавитас" у одељку Вести

   

   

   

   

  Пропозиције пијанистичког такмичења "Клавитас"

   

  Чл. 1

  Такмичење се одржава 24, 25. и 26.05.2019. у Музичкој школи "Коста Манојловић" у Смедереву.

  Чл. 2

  Такмичење се одвија у шест дисциплина:

  1. клавир соло: ученици основне музичке школе (ОМШ),

                                ученици средње музичке школе (СМШ),

                                студенти основних академских студија (ОАС),

                                студенти мастер академских студија (МАС),

                                студенти специјалистичких академских студија (САС),

                                студенти докторских академских студија (ДАС)         

  1. упоредни клавир: ученици основне музичке школе (ОМШ),

                                          ученици средње музичке школе (СМШ)

  1. клавир „А“ програм: ученици СМШ
  2. клавир „Б“ програм: ученици СМШ
  3. комплементарни / упоредни клавир: студенти
  4. камерна музика: ученици основне музичке школе (ОМШ),

                                      ученици средње музичке школе (СМШ),

                                      студенти основних академских студија (ОАС),

                                      студенти мастер академских студија (МАС),

                                      студенти специјалистичких академских студија (САС),

                                      студенти докторских академских студија (ДАС)    

  Напомена: за дисциплину камерна музика један од инструмената мора бити клавир.

  Чл. 3

  Такмичари се распоређују по категоријама и подкатегоријама како је наведено у правилнику тамичења.

  Чл. 4

  Такмичари изводе слободно изабран програм, најмање две композиције, у трајању:

   

  ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР СОЛО

  I категорија:       ученици првог разреда ОМШ, у трајању до 5 минута

  II категорија:       ученици другог разреда ОМШ, у трајању до 7 минута

  III категорија:     ученици трећег разреда ОМШ, у трајању до 9 минута

  IV категорија:     ученици четвртог разреда ОМШ, у трајању до 11 минута

  V категорија:       ученици петог разреда ОМШ, у трајању до 13 минута

  VI категорија:      ученици шестог разреда ОМШ, у трајању до 15 минута

  VII категорија:    ученици првог разреда СМШ, у трајању до 20 минута

  VIII категорија:   ученици другог разреда СМШ, у трајању до 20 минута

  IX категорија:     ученици трећег разреда СМШ, у трајању до 30 минута

  X категорија:       ученици четвртог разреда СМШ, у трајању до 30 минута

  XI категорија:     студенти катедере за клавир ОАС, у трајању до 40 минута

  XII категорија: студенти катедере за клавир МАС, САС, ДАС, у трајању до 40 минута

   

  ДИСЦИПЛИНА УПОРЕДНИ КЛАВИР

  XIII категорија:   а) ученици првог разреда ОМШ,  у трајању до 5 минута

                                     б) ученици другог разреда ОМШ, у трајању до 7 минута

  XIV категорија: а) ученици првог и другог разреда СМШ, у трајању до 10 минута

                                  б) ученици трећег и четвртог разреда СМШ, у трајању до 12 минута

   

  ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР „А“ ПРОГРАМ СМШ

  XV категорија:  а) ученици првог и другог разреда СМШ, у трајању до 13 минута

                                  б) ученици трећег и четвртог разреда СМШ, у трајању до 15 минута

   

  ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР „Б“ ПРОГРАМ СМШ

  XVI категорија: а) ученици првог и другог разреда СМШ, у трајању до 11 минута

                                  б) ученици трећег и четвртог разреда СМШ, у трајању до 13 минута

   

  ДИСЦИПЛИНА КОМПЛЕМЕНТАРНИ / УПОРЕДНИ КЛАВИР – СТУДЕНТИ

  XVII категорија:

                           а) студенти прве, друге и треће године студија, у трајању до 15 минута

                           б) студенти четврте и пете године студија, у трајању до 20 минута

   

  ДИСЦИПЛИНА КАМЕРНА МУЗИКА

  XVIII категорија: ученици од првог до трећег разреда ОМШ (шестогодишње),

                                     ученици првог и другог разреда ОМШ (четворогодишње),

                                     ученици првог разреда ОМШ (двогодишње),

                                     у трајању до 7 минута

   XIX  категорија:  ученици од четвртог до шестог разреда ОМШ(шестогодишње),

                                     ученици трећег и четвртог разреда ОМШ (четворогодишње),

                                     ученици другог разреда ОМШ (двогодишње),

                                     у трајању до 10 минута

  XX категорија:  ученици СМШ, у трајању до 15 минута

  XXI категорија: студенти ОАС, МАС, САС и ДАС, у трајању до 25 минута

  Чл. 5

  Жири оцењује такмичаре бодовима и то од 50 до 100 бодова, на следећи начин:

  • 90 – 100 бодова прва награда
  • 80 – 89,99 бодова друга награда
  • 70 – 79,99 бодова трећа награда
  • 60 – 69,99 бодова похвала за учешће

  Остали такмичари ће добити захвалницу за учешће на такмичењу.

  Чл. 6

  Жири може прекинути такмичара ако прекорачи минутажу категорије у којој наступа.

  Чл. 7

  Одлуке жирија су коначне и неопозиве.

  Чл. 8

  За дисциплине Клавир соло, Упоредни клавир, Клавир „А“ програм и Клавир „Б“ програм, такмичарски програм изводи се напамет. За дисциплину Комплементарни / Упоредни клавир – студенти програм се не мора изводити напамет.

  Чл. 10

  Уплата донације за такмичење износи 2000,00 динара (20 евра) и уплаћује се на рачун школе

  840-6276760-70, позив на број 97    35-21

  Сврха уплате Донација за такмичење Клавитас

  Чл. 11

  Пријаве треба послати до 15.05.2019. године на адресу

  Музичка школа "Коста Манојловић", Милоша Великог 8, 11300 Смедерево

  или путем електронске пријаве на

  office@mskos.edu.rs 

  pomocnik@mskos.edu.rs

  Пријава се може преузети са сајта школе 

  www.mskos.edu.rs

   

  Објављено: 16.04.2019
 • Клавитас Правилник

  Правилник "Клавитаса" у одељку Вести.

   

   

   

  Правилник пијанистичког такмичења "Клавитас"

   

   

  Чл. 1

  Овим Правилником регулишу се организација и пропозиције Такмичења ученика клавира, као и циљеви одржавања такмичења.

   Чл. 2

  Такмичење организује МШ "Коста Манојловић" Смедерево и стручно веће професора клавира МШ "Коста Манојловић" Смедерево, под покровитељством Града Смедерева.

   Чл. 3

  Организатор Такмичења :

  - одређује време и место одржавања Такмичења,

  - доноси Пропозиције такмичења и Правилник о раду жирија,

  - одређује висину такмичарске донације,

  - именује жири Такмичења.

   Чл. 4

  Такмичење се одвија у шест дисциплина:

  1. клавир соло: ученици основне музичке школе (ОМШ),

                                ученици средње музичке школе (СМШ),

                                студенти основних академских студија (ОАС),

                                студенти мастер академских студија (МАС),

                                студенти специјалистичких академских студија (САС),

                                студенти докторских академских студија (ДАС)         

  1. упоредни клавир: ученици основне музичке школе (ОМШ),

                                          ученици средње музичке школе (СМШ)

  1. клавир „А“ програм: ученици СМШ
  2. клавир „Б“ програм: ученици СМШ
  3. комплементарни / упоредни клавир: студенти
  4. камерна музика: ученици основне музичке школе (ОМШ),

                                      ученици средње музичке школе (СМШ),

                                      студенти основних академских студија (ОАС),

                                      студенти мастер академских студија (МАС),

                                      студенти специјалистичких академских студија (САС),

                                      студенти докторских академских студија (ДАС)    

   

  Напомена: за дисциплину камерна музика један од инструмената мора бити клавир.

   Чл. 5

  Такмичари наступају у двадесет једној различитој категорији. У дисциплинама Упоредни клавир и Клавир „А“ и „Б“ програм и Комплементарни / Упоредни клавир  постоје и по две подкатегорије: а) и б).

   

  ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР СОЛО

   

  I категорија       - ученици првог разреда ОМШ и млађи

  II категорија      - ученици другог разреда ОМШ

  III категорија    - ученици трећег разреда ОМШ

  IV категорија    - ученици четвртог разреда ОМШ

  V категорија      - ученици петог разреда ОМШ

  VI категорија    - ученици шестог разреда ОМШ

  VII категорија   - ученици првог разреда СМШ

  VIII категорија - ученици другог разреда СМШ

  IX категорија    - ученици трећег разреда СМШ

  X категорија     - ученици четвртог разреда СМШ

  XI категорија    - студенти катедере за клавир ОАС

  XII категорија  - студенти катедере за клавир МАС, САС, ДАС

   

  ДИСЦИПЛИНА УПОРЕДНИ КЛАВИР

   

  XIII категорија:   а) ученици првог разреда ОМШ

               б) ученици другог разреда ОМШ

  XIV категорија:    а) ученици првог и другог разреда СМШ

                                     б) ученици трећег и четвртог разреда СМШ

   

  ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР „А“ ПРОГРАМ СМШ

   

  XV категорија:  а) ученици првог и другог разреда СМШ

            б) ученици трећег и четвртог разреда СМШ

   

  ДИСЦИПЛИНА КЛАВИР „Б“ ПРОГРАМ СМШ

   

  XVI категорија: а) ученици првог и другог разреда СМШ

             б) ученици трећег и четвртог разреда СМШ

   

  ДИСЦИПЛИНА КОМПЛЕМЕНТАРНИ / УПОРЕДНИ КЛАВИР – СТУДЕНТИ

   

  XVII категорија:  а) студенти прве, друге и треће године студија

                                     б) студенти четврте и пете године студија

   

  ДИСЦИПЛИНА КАМЕРНА МУЗИКА

   

  XVIII категорија: ученици од првог до трећег разреда ОМШ (шестогодишње),

                                     ученици првог и другог разреда ОМШ (четворогодишње),

                                     ученици првог разреда ОМШ (двогодишње)

  XIX  категорија:  ученици од четвртог до шестог разреда ОМШ(шестогодишње),

                                     ученици трећег и четвртог разреда ОМШ (четворогодишње),

                                     ученици другог разреда ОМШ (двогодишње)

  XX категорија:  ученици СМШ

  XXI категорија: студенти ОАС, МАС, САС и ДАС

  Чл. 6

  Такмичење је јавно и довија се по пропозицијама које је одредио организатор Такмичења.

   Чл. 7

  Право учешћа на Такмичењу имају сви ученици основних и средњих музичких школа из Србије и иностранства, као и студенти из Србије и иностранства који поднесу благовремене и потпуне пријаве.

  Чл. 8

  Сваки учесник такмичења подноси пријаву у року предвиђеном од стране организатора такмичења и доказ о уплаћеној донацији.

  Чл. 9

  Пријава садржи:

  1. име и презиме такмичара
  2. адресу такмичара
  3. датум рођења
  4. e-mail такмичара
  5. разред и категорију
  6. назив школе и место
  7. име и презиме професора
  8. такмичарски програм са трајањем
  9. потпис такмичара, односно родитеља за малолетне ученике
  10. сагласност родитеља за објављивање резултата њихове деце

  Чл. 10

  Пријављивање се врши путем електронске поште на адресу

  pomocnik@mskos.edu.rs

   

    или

  путем пријаве поштом на адресу

  МШ "Коста Манојловић"

  Милоша Великог бр. 8

  11300 Смедерево

   чл. 11

  Циљеви одржавања такмичења јесу :

  - омогућавање јавног наступа пред професорима других школа

  - могућност упоређивања нивоа знања између ученика различитих школа

  - развијање такмичарског духа код ученика

  - промоција инструмента

  - размена искустава професора клавира

  - сарадња музичких школа из различитих региона

  Чл. 12

  Такмичаре оцењује стручни жири.

  Чл. 13

  Одлуке жирија су коначне и неопозиве.

  Чл. 14

  Број награда које жири може доделити није ограничен.

  Чл. 15

  Жири проглашава лауреата категорије.

  Чл. 16

  Организатор задржава право снимања, репродуковања и преноса програма, а такмичари немају право на накнаду за видео или звучно снимање њиховог извођења.

   Чл. 17

  У случају одустајања такмичара, организатор не враћа уплаћени новац донације.

   Чл. 18

  Такмичари сами сносе трошкове пута и боравка у Смедереву.

  Објављено: 16.04.2019
 • Сакософонијада - резултати

  Резултати са "Саксофонијаде" у одељку 

  Такмичења>Саксофонијада

  Објављено: 16.03.2019
 • Сатница "Саксофонијаде"

  Комплетна сатница у одељку Такмичења>Саксофонијада.

  Објављено: 12.03.2019
 • "SkoSAXperience" Златибор

  "SkoSAXperience" Златибор; предавач Милан Савић; ученици Срђан Стојићевић( класа Милан Стојановић), Ђорђе Блаћанин ( класа Јована Стојановић) и Марија Којић( класа Јована Стојановић).

   

   

  Објављено: 12.03.2019
 • Интернaционални музички камп у Аранђеловцу

  Интернационални музички камп за кларинет, Аранђеловац; предавач Љубиша Јовановић; ученици Јана Благојевић и Анђелија Пејић, класа Јована Стојановић.

  Објављено: 12.03.2019
 • Музички атеље у Новом Саду.

  Музички атеље Нови Сад, Еђшег културна станица: Семинар за саксофон; предавачи Бојан Вукелић и Марко Џомба; ученица Марија Којић, класа Јована Стојановић.

   

  Објављено: 12.03.2019
 • Програм НОКОС-а (у одељку Вести)

   НОВОГОДИШЊЕ КОНЦЕРТНЕ СВЕЧАНОСТИ

  МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "КОСТА МАНОЈЛОВИЋ"

  Понедељак

  03.12.2018.

  18:30

  Мој први концерт

  Свечана сала                    МШ „Коста Манојловић“

  Уторак

  04.12.2018.

  18:30

  Мој први концерт

  Свечана сала                   МШ „Коста Манојловић“

  Среда

  05.12.2018.

  09:00

  Мајсторски курс за флауту

  Љубиша Јовановић

  Свечана сала                   МШ „Коста Манојловић“

  Петак

  07.12.2018.

  19:00

  Концерт

  Наталија Ивић и

  Катарина Чолаковић, клавир

  Свечана сала                   МШ „Коста Манојловић“

  Субота

  08.12.2018.

  11:00

  Музичка радионица проф. Горјане Бркић Станковић

  Свечана сала                  МШ „Коста Манојловић“

  Понедељак

  10.12.2018.

  18:30

  Концерт ученика гитаре

  Свечана сала                  МШ „Коста Манојловић“

  Уторак

  11.12.2018.

  18:30

  Концерт актива дувачких инструмената

  Свечана сала                  МШ „Коста Манојловић“

  Четвртак

  13.12.2018.

  19:00

  Концерт актива за групно музицирање

  Концертна сала     Центра за културу

  Петак

  14.12.2018.

  18:00

  Концерт актива гудача

  Свечана сала                  МШ „Коста Манојловић“

  Петак

   

  14.12.2018.

  19:00

  Концерт

  Јован Колунџија

  Концертна сала     Центра за културу

  Понедељак

  17.12.2018.

  19:00

  Концерт

  Теа Димитријевић и

  Дејан Суботић, клавир

  Свечана сала                  МШ „Коста Манојловић“

  Уторак

  18.12.2018.

  18:30

  Концерт акордеониста

  Свечана сала                  МШ „Коста Манојловић“

  Понедељак

  24.12.2018.

  19:00

  Концерт актива за српско традиционално певање

  Концертна сала     Центра за културу

  Уторак

   

  25.12.2018.

  09:00

  Мајсторски курс за гитару

  Војислав Јовановић

  Свечана сала                  МШ „Коста Манојловић“

  Уторак

  25.12.2018.

  18:30

  Концерт ученика клавира

  Свечана сала                  МШ „Коста Манојловић“

  Среда

  26.12.2018.

  18:00

  Свечани концерт

  Концертна сала     Центра за културу

   

  Објављено: 03.12.2018
 • НОКОС

  Од 3.12.2018. до 26.12.2018.

  Објављено: 03.12.2018
 • Одлука

  Обавештавамо вас да је уговор о јавној набавци мале вредности услуга 04/18, чији је предмет "Осигурање имовине у школи "Коста Манојловић" у Смедереву", додели Ђенерали Осигурање Србија а.д.о., Владимира Поповића 8, Београд, филијала у Смедереву.

  Објављено: 31.10.2018
 • Позив за достављање понуда за осигурање имовине

  Позивају се заинтересовани да доставе понуде за осигурање имовине. Осигурање мора покривати следеће ризике:

  1. Опасност од пожара и неких других опасности

  2. Земљотреса

  3. Провалне крађе и разбојништва

  4. Стакла од лома

  5. Машина од лома и неких других опасности.

  Понуде послати или доставити лично на адресу:

  Музичка школа "Коста Манојловић", Милоша Великог 8, 11300 Смедерево.

  Рок доставе три дана од постављања обавештења.

  Контакт телефон 0264622534

  Објављено: 09.10.2018