Гвозден Ераковић - директор

Ивана Емершић Котарац - помоћник директора

Љиљана Маринковић - помоћник директора

Јасна Ристић - секретар

Тијана Тодоров - педагог

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА КЛАВИР

Ана Бојичић- председник актива

Андрија Лаличић

Биљана Миленковић

Борис Јевтић

Бранислава Бринић

Бранислава Ранитовић

Весна Јеремић

Емина Крцић

Ивана Крстић

Јована Ераковић

Маја Вујчић

Маја Миловановић

Марија Станковић

Марина Богдановић

Мина Ивановић

Наталија Дојчиновић

Стефан Цветковић

Ана Сретеновић- корепетитор

Невена Бранковић- корепетитор

Невена Радивојевић- корепетитор

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ХАРМОНИКУ

Милан Ераковић - председник актива

Горица Вујичин

Марија Максимовић

Миломир Дојчиновић

Немања Чукић

Никола Георгијевић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Теодора Црногорац Милановић - председник актива

Александар Прокић

Владимир Уратаревић

Ивона Ваинхал Матијашевић

Јелена Угринић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Сандра Васиљев - председник актива

Марко Ђорђевић - председник актива за групно музицирање

Даниела Милошевић

Милан Стојановић

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ГИТАРУ

Бојана Стојановић- председник актива

Виктор Илић

Душан Мирков

Марина Радивојевић

Милена Ђурђевић

Павле Жаркић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ

Јелена Симић – председник актива певача

Јелена Станојевић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ

Драгана Тасић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ТЕОРИЈСКОГ ОДСЕКА

Горица Димић- председник актива

Александар Митровић

Александра Думовић

Весна Калуђеровић

Виолета Столаров

Драгана Радовановић- Антић

Ивана Емершић Котарац

Маријана Николић

Милан Илић

Невена Радојевић

Радмила Милошевић

Романа Репустић- Николић

Тања Петровић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Милош Пириватрић - председник актива

Владимир Петровић

Дарко Илић

Јелица Јурић

Марина Миливојевић

Милан Марковић

Ненад Стевановић 

Тања Цветковић

Радомир Бундало

Светлана Танасијевић

Славена Јевтић

Славица Милић-Милановић

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Тијана Кеџић - одржавање инструмената

Маја Тирнанић - радник на одржавању чистоће

Негован Златановић - домар 

Милка Рајковић - административни радник

Радмила Рајић - нототекар

Светлана Станковић - радник на одржавању чистоће

Силвана Крчмаревић - радник на одржавању чистоће