Основна и средња музичка школа " Коста Манојловић " је једина установа у општини Смедерево која професионално и просветитељски негује и шири музичку уметност. Захваљујући њој Смедерево може да буде поносно јер је један од ретких градова у Србији који има овакву институцију која је основана (1937) када је у Београду основана Музичка академија.

У вези са њеном 81-годишњом, вредном традицијом постојања, треба подсетити да је Музичка школа кроз образовно - васпитни рад дала друштву велики број истакнутих музичких стваралаца. Међу њима су бројни педагози, професори, предавачи на ФМУ, истакнути пијанисти, хармоникаши и остали стручни кадрови, који су своја прва музичка знања стицали у овој школи.

Просветитељски кадар ове установе је одувек улагао максималне напоре да младе и талентоване генерације што боље и квалитетније музички описмени. Најбољи показатељи уложеног рада су високи пласмани и бројне вредне награде солиста, камерних састава, оркестара и хорова, освојених на многим републичким, савезним и међународним такмичењима, фестивалима и манифестацијама.

Не треба изоставити ни културну и јавну делатност Музичке школе у улепшавању свих културних манифестација града, што обавезује градске власти да попут ктитора чувају и негују ову задужбину.

Далеке 1921. године хонорарни наставник музике и певања у Гимназији, хоровођа певачког друства "Ђурађ Бранковић", Душан Штамбук, начинио је прве кораке у организованом развијању музичког описмењавања, истина у приватном аранжману, али је траса била припремљена.

Не мање знаменит напор уложио је Густав Пехар. Дошавши из Дубровника 1937. године у Смедерево, преузима хор певачког друштва "Слога" и својим ентузијазмом чини да Музичка школа у потоњем времену постане стожер културне активности. Мешовити хор друштва "Слога", мањи симфонијски оркестар, ученички оркестар школе, доприносе живој ангажованости и у стварању музике и у њеном интерпретирању.

У поратним временима школа постаје најпре Градска музичка школа, а од 1948. године прераста у Државну музичку школу, да би потом носила назив Нижа музичка школа.

Од 1962. године Школа, с правом носи назив по Кости Манојловићу ( 1890 - 1949 ) да би школске 1986/87 године прерасла основно - школско музичко образовање и отворила одсеке за средњошколце.

У потоњим временима Школа је била носилац многобројних градских, републичких, савезних и интернационалних манифестација, што је и потврђивало и оправдавало и њено постојање и напоре свих који су били и данас јесу у њој.