март
Обавештење Министарства просвете Републике Србије

Објављено: 26.03.2020

Важно саопштење

Поштовани родитељи, драги ученици,

Музичка школа "Коста Манојловић" престаје са дежурством. До даљњег неће моћи да се уђе у школу. Све информације можете добити од својих разредних старешина.

Објављено: 25.03.2020

Гудачко дувачки оркестар

Ноте за гудачко дувачки оркестар можете преузети са следећег линка

https://drive.google.com/open?id=1Pj0F_lHyg7AzH0-jnKPUctzR5vFD34b7

Објављено: 24.03.2020

Настава хора

Поштовани,

преко следећег линка можете приступити садржајима из предмета Хор.

https://www.facebook.com/groups/563195717888270/

Објављено: 23.03.2020

Настава на даљину

Поштовани родитељи, драги ученици,

обавештамо Вас да од понедељка , 23.03.2020. почиње настава на даљину. Све потребне информације добићете од разредног старешине, односно предметног наставника. Од понедељка ће вам на располагању бити сви наставници у термину од 11-12 и од 17-18 часова, сваког радног дана, где можете да их питате да вам разјасне све што је везано за наставу, уколико има неких нејасноћа. Углавном ће се користити  комуникација путем електронских медија. Школа ће радити у дежурсту од 10-12 часова сваког радног дана.

Желим нам свима добро здравље и срећу, и пуно успеха у наредном периоду.

Објављено: 20.03.2020

Обустава наставe

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, обуставља се настава у просторијама школе. Ученици ће имати наставу на даљину. Комплетнији извештај и објашњење поводом држања наставе на даљину добићете 18.03.2020. од разрредног старешине. Обавештења ће се постављати на сајту школе.

Објављено: 16.03.2020

Важно саопштење

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, сва такмичења се одлажу на неодређено време. Комплетније информације, везане за такмичења која организује наша школа, добијаћете путем електронских медија.

Објављено: 16.03.2020
децембар
Саксофонијада 2020

Све информације везане за такмичење "Саксофонијада" се налазе у одељку Такмичења - Саксофонијада.

Објављено: 11.12.2019
октобар
Одлука за јавну набавку мале вредности

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гл. РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2915), директор Музичке школе "Коста Манојловић" у Смедереву доноси

 

ОДЛУКУ

 

1. Да се уговор о јавној набаци мале вредности услуга бр. 07/19, чији је предмет "Радови на санацији крова приземног дела зграде Музичке школе "Коста Манојловић" у Смедереву" додели Привредном друштву "Далком" ДОО, Српских Совјета 1а из Смедерева.

Увидом у списак јавног позива за набавку мале вредности "Радови на санацији на крову приземног дела Музичке школе "Коста Манојловић" у Смедереву", преузели су и доставили понуду:

                1. "Далком" ДОО, Српких Совјета 1а, из Смедерева, укупна цена без ПДВ-а 899.500,00 динара, укупна цена са ПДВ-ом 1.079.400,00 динара.

Комисија је након отварања понуда, а у складу са чл.60 Закона о јавним набавкама, по критеријуму за оцену понуда "Најнижа понуђена цена" донела Закључак да је најнижа понуђена цена за јавну набавку  бр. 07/19, "Радови на санацији крова приземног дела Музичке школе "Коста Манојловић" у Смедереву понуђена од стране "Далком" ДОО, Српских Совјета 1а из Смедерева. Уједно је ово била и једина понуда

Цена јавне набавке мале вредности "Радови на санацији крова приземног дела зграде Музичке школе "Коста Манојловић" у Смедереву", укупна цена са ПДВ-ом је 1.079.400,00 динара.

2. Правна поука:

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено  доставља Републичкој комисији за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на порталу Јавних набавки.

3. Одлуку објавити на порталу Јавних набавки.

 

Објављено: 26.10.2019

Јавна набавка мале вредности

Расписује се јавна набавка мале вредности под називом "Радови на санацији крова приземног дела зграде Музичке школе "Коста Манојловић" у Смедереву".

Све додатне информације могу се добити путем телефона, електронске поште и портала јавних набавки.

Комплетна конкурсна документација се може преузети са портала јавних набавки.

Објављено: 11.10.2019